III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ PREDAVANJA PO POZIVU ]

PROJEKTI I OSTVARENJA VISOKO ENERGETSKI UČINKOVITE ARHITEKTURE

Red. prof. art. Ljubomir Miščević

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Zagreb, Hrvatska

Biografija
Prezentacija

Predavanje objašnjava i prikazuje projekte i ostvarenja visoke energetske učinkovitosti i održivosti. Od prve obiteljske kuće izvedene 2005. godine kao pasivne kuće (energetski razred A+), do projekta višestambene zgrade sa 27 stanova.

Uvodno će se prikazati i komentirati iskustvo tri pasivne sunčane kuće iz osamdesetih godina koje su ostvarene među prvima u regiji i dvadesetak projekata i ostvarenja obiteljskih kuća, uključujući prvu svjetsku implementaciju fasadnog ventiliranog sustava koji je rezultat europskog znanstveno istraživačkog projekta iz programa Eco-innovation EU. To je obiteljska kuća s tri stambene jedinice izvedena u Koprivnici u sustavu državnog programa poticane stanogradnje.

Autor će govoriti na temelju osobnog iskustva i o sinergiji edukacije, istraživanja, inovacije, modela financiranja, projektiranja i izvedbe arhitekture koja je koncipirana kao samodostatna, bezemisijska i plus energetska, priuštiva za ulaz u bezugljično doba, ostvariva konceptom cirkularne ekonomije i održiva za prilagodbu klimatskim promjenama.

ANALIZA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PLUTAJUĆIH FOTONAPONSKIH PANELA NA AKUMULACIONIM JEZERIMA HIDROELEKTRANA

Doc. dr Željko Đurišić

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Beograd, Srbija

Biografija
Prezentacija

U okviru predavanja biće predstavljen koncept plutajućih fotonaponskih elektrana, kao novog pravca u razvoju fotonaponskih elektrana velike snage. Predložena je konfiguracija solarnih panela sa inovativnim sistemom za zakretanje noseće konstrukcije, koji omogućava značajno povećanje efikasnosti solarne elektrane. Sprovedena analiza pokazuje značajnu prednost plutajuće fotonaponske elektrane u odnosu na zemaljske konstrukcije, što je rezultat jednostavnog sistema za upravljanje azimutnim uglom, niže temperature panela iznad vode, kao i manjih gubitaka zbog pokrivanja panela snijegom. Posebna pažnja u radu je posvećena efektima smanjenja isparavanja vode iz akumulacionih jezera, što je posebno značajno kod hidroelektrana sa akumulacionim jezerima, gde se može značajno povećati efikasnost hidroelektrane kroz izgradnju plutajuće fotonaponske elektrane. Takođe, ovaj efekat može biti značajan i kod rezervoara za vodosnabdevanje i drugih rezervoara vode gdje se može bitno smanjiti gubitak vode iz jezera. U radu je predložen matematički model na osnovu kojeg je moguće, korišćenjem standardnih meteoroloških podataka, procijeniti kvantitativne efekte smanjenja isparavanja vode. Demonstracija idejnog rešenja biće sprovedena na primjeru akumulacionog jezera RHE Bajina Bašta i Bilećkog jezera.

SISTEM ENERGETSKE SERTIFIKACIJE ZGRADA U SRBIJI I USAGLAŠENOST SA ZAHTEVIMA EPBD

Prof. dr Maja Todorović

Univerzitet u Beogradu
Mašinski Fakultet
Beograd, Srbija

Biografija
Prezentacija

U okviru predavanja biće predstavljen koncept sistema energetske sertifikacije zgrada u Republici Srbiji, kroz važeći zakonski okvir. Biće reči o izgledu, sadržaju i uslovima izdavanja energetskih pasoša za zgrade, obavezi primene, kao i vrstama pasoša i energetskim razredima.

Autor će dati i kratak prikaz sistema obuke eksperata koji učestvuju u procesu energetske sertifikacije, kao i u izradi elaborata energetske efikasnosti u fazi projektovanja. Takođe, biće reči o proceduri izdavanja sertifikata, cenama na tržištu, kontroli kvaliteta i Centralnom registru energetskih pasoša CREP.

Poseban deo predavanja odnosiće se na pregled nedostataka sistema u smislu neusaglašenosti za zahtevima Direktive 2010/31/EU, kao i predloženih rešenja za unapređenja postojećeg sistema.

SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U REPUBLICI SRBIJI

Prof. dr Miloš Banjac

Univerzitet u Beogradu
Mašinski Fakultet
Beograd, Srbija

Biografija
Prezentacija

Uspostavljanje Sistema energetskog menadžmenta (SEM) u Republici Srbiji formalno je započelo 15. marta 2013. godine, kad je Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o efikasnom korišćenju energije. SEM, ustanovljen ovim Zakonom, obuhvata širok skup regulatornih, organizacionih, podsticajnih, tehničkih i drugih mera i aktivnosti koje u okvirima svojih ovlašćenja utvrđuju i sprovode subjekti ovog Sistema: Vlada RS, Ministarstvo rudarstva i energetike, obveznici sistema energetskog menadžmenta, energetski menadžeri i ovlašćeni energetski savetnici. SEM obavezuje velike potrošače energije i javni sektor, tzv. obveznike SEM-a, da racionalno koriste energiju kako bi ostvarili propisane uštede energije. Ovaj sistem organizovano prati sve procese u lancu transformacije energije, radi njihovog sagledavanja, sa ciljem da se kroz analize sa aspekta različitih kvantitativnih i kvalitativnih parametara, identifikuju energetski najslabije karike i preduzmu odgovarajuće mere i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

Predavanje će biti posvećeno predstavljanju organizacione strukture, zakonskih i podzakonskih rešenja, obaveza, ostvarenih rezultata i narednih planova za razvoja ovog Sistema.