III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ PREDAVANJA PO POZIVU ]

U procesu smo traganja za aktuelnim i interesantnim temama i odgovarajućim predavačima koje bismo pozvali na simpozijum ENEF 2017. Teme i naslovi predavanja po pozivu biće uskoro objavljeni na ovoj stranici.

Na prethodnom izdanju konferencije ENEF 2015 imali smo tri veoma zanimljiva predavanja po pozivu:

Prof. dr Jasmina Vujić
Sustainability and Efficiency of Nuclear Power: Current Situation and Future Trends

Prof. dr Dušan Gvozdenac
Efikasno korišćenje prirodnih resursa i održivi razvoj

Prof. dr Darko Marčetić
Pravci razvoja savremenih energetski efikasnih elektromotornih pogona namenjenih za uređaje široke potrošnje