III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ PROGRAM ]

Petak, 3. novembar 2017.

11:00 - 19:00
Registracija učesnika
(Hotel Bosna: Piano bar, 11:00 - 15:00)
(Elektrotehnički fakultet, 17:00 - 19:30)
12:00 - 12:45
Svečano otvaranje (Hotel Bosna: Piano bar)
13:00 - 15:00
15:00 - 16:00
Ručak (Hotel Bosna)
17:00 - 19:30
Sesije sa radovima i prezentacijama (Elektrotehnički fakultet)
20:00
Zajednička večera
 

Subota, 4. novembar 2017.

09:00 - 10:30
Sesije sa radovima i prezentacijama (Elektrotehnički fakultet)
10:30 - 11:00
Pauza za kafu (Elektrotehnički fakultet)
11:00 - 12:30

Sesije sa radovima i prezentacijama (Elektrotehnički fakultet)

13:00
Ručak (Elektrotehnički fakultet)