III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ PROGRAM ]

Petak, 3. novembar 2017.

11:00 - 19:30
Registracija učesnika
(Hotel Bosna, 11:00 - 15:00)
(Elektrotehnički fakultet - ETF, 16:30 - 19:30)
12:00 - 12:45
Svečano otvaranje (Hotel Bosna)
13:00 - 15:00
15:00
Ručak (Hotel Bosna)
16:30 - 17:30

Prezentacije po pozivu (ETF svečana sala)

Tijana Glamočić - Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Programske aktivnosti i uloga Fonda u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije [ PDF]

Boris Lubarda - Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS
Energetska efikasnost u Republici Srpskoj - Regulatorni okvir i naredne aktivnosti [ PDF]

Milenko Krivokuća - Schneider Electric
EcoStruxure™ - Rješenja za energetski efikasne zgrade [ PDF]

17:30 - 18:00
Pauza za kafu (ETF)
18:00 - 19:30
20:00
Zajednička večera (Restoran Fortuna)
 

Subota, 4. novembar 2017.

09:00 - 10:45
10:45 - 11:00
Pauza za kafu (ETF)
11:00 - 12:30

Radionica organizovana u saradnji sa UNDP (United Nations Development Programme) (ETF svečana sala)

Povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru – institucionalizacija energetskog menadžmenta

Siniša Rodić - Menadžer programa UNDP
Prezentacija programa Zeleni ekonomski razvoj [ PDF]

Sanin Mešić - Tehnički asistent UNDP
Prezentacija EMIS-a, sistema za praćenje potrošnje energije [ PDF]

Sanin Mešić - Tehnički asistent UNDP
Prezentacija Tipologije javnih objekata u BiH [ PDF]

12:30 - 12:45
Pauza za kafu (ETF)
12:45 - 14:00

Panel organizovan u saradnji sa GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) (ETF svečana sala)

Prednosti primjene sistemskog upravljanja energijom [ PDF]

Voditelj: Jelena Jokić

Uvodni dio: Aleksandra Stanivuković - GIZ Promotion of Energy Efficiency in Bosnia and Herzegovina

U panel diskusiji će učestvovati:
Boris Lubarda - Ministarstvo industrije energetike i rudarstva
Republike Srpske

Tijana Marjanac - Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Miloš Banjac - Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Maja Todorović - Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ljubomir Miščević - Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Petar Gvero - Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Predrag Pajić - Savez opština i gradova Republike Srpske
Boris Srdić - Grad Prijedor
Zoran Knežević - Toplana Prijedor

14:00
Ručak (ETF hol na II spratu)
 

Raspored radova po tehničkim sesijama

Sesija A1| Petak, 3. novembar 2017.
Predsjedavajući: Ljubomir Mišćević i Darija Gajić

Reprezentativni faktori oblika stambenih kuća i zgrada Bosne i Hercegovine za određivanje referentnih energetskih razreda
Darija Gajić, Darko Todorović i Nermina Zagora

Ispitivanje toplotne izolovanosti novoizgrađenog objekta uprave Policije Distrikta Brčko
Aleksandar Janković, Darija Gajić, Biljana Antunović, Saša Čvoro i Mladen Slijepčević

Analiza uticaja promjene saobraćajnih prioriteta i navika na održivost gradske sredine, na primjerima Ljubljane i Banja Luke
Malina Čvoro i Ena Hadžić

Mogućnosti primjene aktivnih solarnih sistema u jednoporodičnom stanovanju - analiza regiona
Malina Čvoro i Slađana Janković

Termalni komfor na gradskom trgu građenom u drugoj polovini 20. veka: na primeru Niša i Leskovca
Aleksandra Đukić, Jelena Đekić i Petar Mitković

Poprečno prirodno provjetravanje i energetski efikasna i održiva gradnja
Saša Čvoro

 

Sesija E1| Petak, 3. novembar 2017.
Predsjedavajući: Darko Marčetić i Branko Blanuša

Analiza ostvarenog povećavanja energetske efikasnosti pogona pumpnog postrojenja sa frekvencijskom regulacijom
Radenko Marjanović i Petar Matić

Optimalno upravljanje asinhronom mašinom u pogonu električnih vozila
Vladimir Popović, Miloš Kukić, Đura Oros, Roberto Varga i Darko Marčetić

Matematički model visokobrzinskog sinhronog motora sa permanentnim magnetima sa uvaženim gubicima u gvožđu
Petar Matić, Marko Gecić, Darko Marčetić, Vladimir Popović i Đura Oros

Analiza mogućnosti minimizacije gubitaka sinhronog motora sa stalnim magnetima na rotoru pogodnog za primenu u uređajima široke potrošnje
Darko Marčetić, Marko Gecić i Petar Matić

Primena aktivnih ispravljača u elektromotornim pogonima visoke energetske efikasnosti
Marko Šinik, Leposava Ristić, Milan Bebić, Saša Štatkić, Dragan Jevtić, Neša Rašić i Bogdan Brković

Simulacioni model trofaznog matričnog pretvarača
Bojan Erceg, Branko Blanuša i Đorđe Lekić

 

Sesija E2| Subota, 4. novembar 2017.
Predsjedavajući: Željko Đurišić i Slobodan Lubura

Softverska i hardverska podrška trofaznim merenjima u ED mreži
Atila Juhas, Platon Sovilj i Vladimir Vujičić

Razdvajanje potrošača zasnovano na neinvazivnom praćenju potrošnje
Miloš Daković, Budimir Lutovac i Tomislav Šekara

Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama
Dejan Ivić, Darko Šošic i Predrag Stefanov

Metod za određivanje uticaja prepreka na godišnju proizvodnju fotonaponskih sistema
Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Bojan Erceg

Uticaj tankih prevlaka na povećanje efikasnosti fotonaponske konverzije
Danijela Vuković, Jovan Setrajčić i Siniša Vučenović

Klasifikacija fotonaponskih sistema integrisanih na omotač zgrade
Ernad Šabanović, Marko Ikić, Slobodan Lubura i Milomir Šojać

Optimizacija održavanja napajanja telekoma uvođenjem novih metoda i mjerenja
Milan Paripović

 

Sesija M1| Subota, 4. novembar 2017.
Predsjedavajući: Vinko Babić

Razvoj tehnologija za proizvodnju korisnih oblika energije - Čiste tehnologije i održivi razvoj
Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Aleksandar Milašinović, Darko Knežević i Jovan Škundrić

Energetska efikasnost termoenergetskih postrojenja - Faze i metodologija realizacije izrade Studije na primjeru RiTE Ugljevik instalisane snage 300 MW
Zdravko Milovanović, Momir Samardžić, Vinko Babić i Svetlana Dumonjić-Milovanović

Biomasa kao zamjena za fosilna goriva u sistemima daljinskog grijanja
Vinko Babić i Zdravko Milovanović

Energetska efikasnost termoenergetskih postrojenja - Rezultati optimizacije na primjeru RiTE Ugljevik instalisane snage 300 MW
Zdravko Milovanović, Momir Samardžić, Darko Knežević, Aleksandar Milašinović i Svetlana Dumonjić-Milovanović

Neka razmišljanja o planiranju optimalnog korišćenja obnovljivih izvora energije sa socijalnog i aspekta održivog razvoja - Objektivno vrednovanje i socijalni aspekt
Zdravko Milovanović

Banjaluka kao pametni grad do 2040-te
Slađana Janković, Marija Lukač i Petar Gvero

Analiza mogućnosti unapređenja energetske efikasnosti kod toplana i industrijskih kotlarnica na ugalj
Goran Jankes, Nikola Tanasić, Mirjana Stamenić, Tomislav Simonović, Nikola Petković, Aleksandar Nikolić, Marko Radosavljević i Miloš Saleta