III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ KONTAKT ]

Kontaktirajte nas

Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

E-mail: enef@etf.unibl.org
Telefon: +387(51)221-824