III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ PROGRAMSKI ODBOR ]

Predsjednik Programskog odbora

Prof. dr Petar Matić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

Članovi Programskog odbora

Prof. dr Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Prof. dr Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Prof. dr Zdravko Milovanović, Mašinski fakultet Banja Luka
Prof. dr Petar Gvero, Mašinski fakultet Banja Luka
Prof. dr Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet Beograd
Prof. dr Predrag Petković, Elektronski fakultet Niš
Prof. dr Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Doc. dr Čedomir Zeljković, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Doc. dr Saša Čvoro, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
Doc. dr Darija Gajić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
Dr Mladen Knežić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Dragoljub Davidović, Savez energetičara RS, Banja Luka