III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ VAŽNI DATUMI ]

Poziv za dostavljanje radova i prezentacija

30. juni 2017.

Rok za dostavljanje radova

8. oktobar 2017.

1. oktobar 2017.

24. septembar 2017.

Obavještenje o prihvatanju radova

15. oktobar 2017.

8. oktobar 2017.

Početak simpozijuma

3. novembar 2017.