[ VIJESTI ]

23.11.2015.

Zbornik radova

Objavljen je Zbornik radova sa simpozijuma ENEF 2015. Zbornik radova može se pogledati ovdje.

 

2.10.2015.

Fotografije

Naučno-stručni simpozijum ENEF 2015 je uspješno završen. Fotografije sa Simpozijuma mogu se pogledati ovdje.

 

22.9.2015.

Konačan program

Objavljen je konačan program i raspored radova po sesijama. Konačan program može se pogledati ovdje.

 

16.9.2015.

Predavanja po pozivu

Objavljen je spisak predavanja po pozivu koja će se održati na simpozijumu ENEF 2015. Spisak predavanja može se pogledati ovdje.

 

1.9.2015.

Produženje roka za dostavljanje radova

Rok za dostavljanje radova pomjeren je do 14.9.2015. godine.

 

3.6.2015.

Poziv za učešće na simpozijumu ENEF 2015

Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove (naučne i stručne) do 1. septembra 2015. godine putem sistema Easychair. Svi primljeni radovi podliježu recenziji od strane Programskog odbora Simpozijuma. O rezultatima recenzije autori će biti obaviješteni do 15. septembra 2015. godine. Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje. Kotizacija za učešće na Simpozijumu iznosi 100KM.

Na Simpozijumu je moguća prezentacija proizvoda i tehničkih rješenja iz oblasti Energetske efikasnosti. Zainteresovani izlagači se pozivaju da kratak sadržaj prezentacije dostave do 1. septembra 2015. godine na e-mail adresu enef@etfbl.net.

Simpozijum o Energetskoj efikasnosti ENEF 2015 organizuju Elektrotehnički fakultet u  Banjoj Luci i Savez energetičara RS u saradnji sa LIR Evolucijom preko IPA Adriatic CBC projekta SMART INNO.