III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ O SIMPOZIJUMU ]

Simpozijum „Energetska efikasnost – ENEF“ je naučno-stručni skup multidisciplinarnog karaktera kojeg organizuju Elektrotehnički, Mašinski i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a uz suorganizatorstvo Saveza energetičara Republike Srpske.

Prvi simpozijum ENEF održan je u novembru 2013. godine, i od tada se održava svake druge (neparne) godine. Na prvom Simpozijumu učešće je uzelo oko 30 učesnika iz regiona i izloženo je 16 naučnih i stručnih radova. Simpozijum je po drugi put održan u jesen 2015. godine, kada je u njegovom radu učestvovalo 60 učesnika, kada su održana tri predavanja po pozivu i izložen je 21 recenzirani rad. Tada su, takođe, održane prezentacije o aktuelnim dešavanjima u regulatornom okviru vezano za energetsku efikasnost u Republici Srpskoj, te su predstavljena razna tehnička rješenja koje nude odgovarajući proizvođači opreme.

Ove godine održava se treći Simpozijum, uz značajno povećavanje interesa naučne i stručne javnosti. Učešće je prijavilo oko 100 učesnika, koji će izložiti 26 recenziranih radova u tematskim oblastima, održaće se 4 predavanja po pozivu, te tri prezentacije vezane za stanje u regulatornim okvirima Republike Srpske i primjeni savremenih tehnologija u praksi. Održaće su i dvije panel sesije uz pokroviteljstvo UNDP-ja i njemačkog GIZ-a.

Simpozijum bilježi stalni rast interesovanja, i od ove godine je svrstan u kategoriju konferencija sa nacionalnim značajem Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.