III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ REGISTRACIJA ]

Molimo Vas da popunite registracioni formular do 31. oktobra 2017. godine kako bi se akreditacije mogle blagovremeno pripremiti. Za sve informacije o uplatama (kotizacije, sponzorstva, donacije) obratite se gđi Milosavi Radonjić na e-mail racunovodstvo@etf.unibl.org ili na broj telefona +387(51)221-857.

Powered by 123ContactForm | Report abuse