ZBORNIK RADOVA

(ISBN 978-99955-46-18-2)

Kompletan Zbornik radova može se preuzeti ovdje.

 

Pojedinačni radovi:

 

Energetska efikasnost - generacijski izazov

Autor: Branko Dokić

 

Energetska efikasnost u kontekstu šire primene inteligentnih elektroenergetskih mreža

Autor: Nikola Rajaković

Prenošenje viših harmonika kroz energetske transformatore

Autori: Dunja Grujić, Željko Ðurišić

Uticaj cijene energenata i energetske efikasnosti stambenih jedinica na distributivnu mrežu

Autori: Siniša Zubić, Čedomir Zeljković, Petar Matić, Vladimir Radusinović

Procjena iskoristivosti solarne i energije vjetra

Autori: Marko Šilj, Slobodan Lubura, Milomir Šoja, Srđan Lale

Sistem za merenje i nadzor nad tokovima električne snage i energije

Autori: Vladimir Vujičić, Vladimir Kulpinski

Tehnološka rešenja i zakonska regulativa za zaštitu privatnosti korisnika naprednih elektroenergetskih mreža

Autori: Slobodan Bojanić, Srđan Ðorđević

Technical Project Monitoring and Risk Evaluation: A New Method for Enhancing the Efficiency of Energy Projects

Autor: Nikola Bogdanović

Promišljen koncept škole graditelja - doprinos sistemu obrazovanja

Autori: Milenko Stanković, Gerhard Kopeinig, Saša Čvoro, Malina Čvoro

Povećanje energetske efikasnosti studentskog doma Nikola Tesla Banjaluka

Autori: Danijela Kardaš, Petar Gvero, Mario Katalinić

Tehno-ekonomska analiza zahvata na objektu u svrhu poboljšanja njegovog energetskog razreda

Autori: Rejhana Muhamedagić, Sandra Martinović, Milovan Kotur

Klasična termoenergetska postrojenja na ugalj - razvoj i perspektive primjene

Autori: Zdravko Milovanović, Darko Knežević, Aleksandar Milašinović, Jovan Škundrić, Svetlana Dumonjić-Milovanović

Primjena regulative Republike Hrvatske i Srbije na energetsku optimizaciju omotača postojećih stambenih zgrada grada Banjaluka

Autori: Darija Gajić, Darko Todorović, Zoran Janković

Uvođenje sistema upravljanja energijom u Institutu za standardizaciju BiH prema standardu ISO 50001

Autor: Dušan Đurđevac

Sistem za praćenje potrošnje električne energije na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci

Autori: Petar Matić, Čedomir Zeljković, Siniša Zubić, Ðorđe Lekić

Poboljšanje energetske efikasnosti na primjerima karakterističnih tipova industrijskih potrošača

Autori: Siniša Zubić, Čedomir Zeljković, Petar Matić

Kvantitativna analiza reaktivne snage za nelinearna opterećenja

Autori: Marko Dimitrijević, Miona Andrejević-Stošović, Vančo Litovski

Predviđanje maksimuma dnevne potrošnje električne energije pomoću veštačkih neuronskih mreža

Autori: Jelena Milojković, Vančo Litovski

Ušteda električne energije u sistemu javne rasvjete

Autori: Marko Ikić, Milomir Šoja, Slobodan Lubura, Nenad Jovančić

Prijedlog uređaja za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom

Autor: Željko Ivanović

Programsko rješenje za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom

Autori: Željko Ivanović, Mladen Knežić, Ognjen Joldžić

Efficiency Optimization in Induction Motor Drives

Autori: Branko Blanuša, Slobodan Vukosavić

Primjena savremenih metoda vibrodijagnostike obrtnih mašina u funkciji povećanja energetske efikasnosti

Autor: Ratko Joksimović

Analiza prelazne pojave kod jednofaznog asinhronog motora sa elektronski kontrolisanim kondenzatorom

Autori: Bogdan Brković, Zoran Lazarević

Mali električni automobili - ispitivanje osnovnih pogonskih karakteristika

Autori: Vladimir A. Katić, Zoltan Čorba, Boris Dumnić, Dragan Milićević, Bane Popadić

Poboljšanje energetske efikasnosti u pumpnom postrojenju korišćenjem frekventnog regulatora

Autori: Radenko Marjanović, Petar Matić

Pregled metoda za optimizaciju gubitaka sinhronih motora sa stalnim magnetima

Autori: Marko Gecić, Darko Marčetić, Vladimir Katić, Đura Oros, Petar Matić

Idejno rešenje za poboljšanje energetskih i ekoloških karakteristika klima uređaja

Autori: Ana Ðorđević, Željko Ðurišić

Elektronika i energetska efikasnost

Autori: Predrag Petković, Borisav Jovanović, Dejan Stevanović

Low Power Dual Processor Fault-Tolerant System

Autori: Borisav Jovanović, Milunka Damnjanović

Prijedlog uređaja za snimanje karakteristike fotonaponskog modula

Autori: Željko Ivanović, Velibor Škobić