[ POZIV ]

Poziv za učešće na simpozijumu ENEF2013

Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove (naučne i stručne) do 15. oktobra 2013. godine na e-mail adresu enef@etfbl.net. Svi primljeni radovi podliježu recenziji od strane Programskog odbora Simpozijuma. O rezultatima recenzije autori će biti obavješteni do 1. novembra 2013. godine. Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje. Kotizacija za učešće na Simpozijumu iznosi 100KM.

Na Simpozijumu je moguća prezentacija proizvoda i tehničkih rešenja iz oblasti Energetske efikasnosti. Zainteresovani izlagači se pozivaju da kratak sadržaj prezentacije dostave do 15. novembra 2013. godine na e-mail adresu enef@etfbl.net.