ZBORNIK RADOVA

(ISBN 978-99955-46-23-6)

Kompletan Zbornik radova može se preuzeti ovdje.

 

Pojedinačni radovi:

 

Pravci razvoja savremenih energetski efikasnih elektromotornih pogona namenjenih za uređaje široke potrošnje

Autori: Darko Marčetić i Marko Gecić

 

Doprinos električnih vozila i obnovljivih izvora energije u dostizanju nacionalnih ciljeva energetske efikasnosti

Autori: Ilija Batas Bjelić i Nikola Rajaković

Energetska efikasnost mrežnih foto-naponskih elektrana – primer FNE „FTN Novi Sad”

Autori: Vladimir Katić, Zoltan Čorba, Boris Dumnić, Dragan Miličević, Bane Popadić i
Ilija Kovačević

Energetska efikasnost kogeneracijske proizvodnje energije i ograničenja u Republici Srpskoj

Autori: Zdravko Milovanović i Svetlana Dumonjić-Milovanović

Određivanje parametara za energetsku optimizaciju transparentnih elemenata omotača stambenih zgrada u BiH

Autor: Darija Gajić

Trendovi implementacije inteligentnih elektroenergetskih mreža

Autori: Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Đorđe Lekić

Demonstracija upotrebe lokatora kvarova u distributivnoj mreži

Autori: Predrag Mršić, Đorđe Lekić i Čedomir Zeljković

Proračun magnetne indukcije u blizini srednjenaponskih nadzemnih vodova za potrebe detekcije struje kvara

Autori: Đorđe Lekić, Čedomir Zeljković i Predrag Mršić

Savremene metode za ograničavanje struja kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama u službi energetske efikasnosti

Autor: Branimir Petrović

Predviđanje mesečne potrošnje električne energije na nivou prigradske trafostanice

Autori: Jelena Milojković, Vančo Litovski i Miljana Milić

Projekat ENERESE u svetlu sveobuhvatnog pristupa visokoškolskoj nastavi iz oblasti energetske efikasnosti

Autori: Edin Dolićanin, Bojan Kovačić i Božidar Stanić

Energetski efikasna unutrašnja poluprovodnička rasveta

Autori: Tatjana Pešić-Brđanin i Branko Dokić

Sistemsko upravljanje energijom u Bosni i Hercegovini

Autori: Danijela Kardaš, Petar Gvero, Nijaz Delalić i Siniša Rodić

Algoritam postupka optimizacije izbora lokacije novih termoenergetskih postrojenja (TEP) i energetska efikasnost

Autori: Zdravko Milovanović i Svetlana Dumonjić-Milovanović

Analiza energetske efikasnosti rada TE Ugljevik za period 2004-2014. godina

Autori: Zdravko Milovanović i Momir Samardžić

Poboljšanje energetske efikasnosti u pumpnom postrojenju odabirom odgovarajućeg elektromotornog pogona sa frekventom regulacijom

Autori: Radenko Marijanović i Petar Matić

Karakterizacija četvorokvadrantnog jednosmernog pogona uz pomoć modifikovane standardne merne grupe

Autori: Dejan Stevanović, Milutin Petronijević i Predrag Petković


Efikasnost fototermalnih konvertora sa nanofilm-prevlakama

Autori: Jovan Šetrajčić, Igor Šetrajčić, Siniša Vučenović i Danijela Vuković

Minimizacija dinamičke potrošnje IP bloka mikrokontrolera

Autori: Borisav Jovanović, Predrag Petković i Milunka Damjanović

Novi metod za detekciju događaja u neinvazivnom monitoringu potrošnje

Autori: Srđan Đorđević, Slobodan Bojanić, Dejan Stevanović i Marko Dimitrijević

Improving the Energy Efficiency of Microcontrollers

Authors: Maja Popović, Marius Graneas, Donn Morrison and Branko Dokić