[ PROGRAMSKI ODBOR ]

Članovi Programskog odbora

prof. dr Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
prof. dr Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
doc. dr Petar Matić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
doc. dr Čedomir Zeljković, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
prof. dr Milenko Stanković, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
doc. dr Saša Čvoro, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
doc. dr Darija Gajić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
prof. dr Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet Beograd
Akademik Pantelija Dakić, Akademija nauka i umjetnosti RS
prof. dr Petar Gvero, Mašinski fakultet Banja Luka
prof. dr Predrag Petković, Elektronski fakultet Niš
prof. dr Vančo Litovski, Elektronski fakultet Niš
prof. dr Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
prof. dr Zdravko Milovanović, Mašinski fakultet Banja Luka
Dragoljub Davidović, Savez energetičara RS, Banja Luka