[ POZIV ]

Poziv za učešće na simpozijumu ENEF 2015

Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove (naučne i stručne) do 1. septembra 2015. godine putem sistema Easychair. Svi primljeni radovi podliježu recenziji od strane Programskog odbora Simpozijuma. O rezultatima recenzije autori će biti obaviješteni do 15. septembra 2015. godine. Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje. Kotizacija za učešće na Simpozijumu iznosi 100KM.

Na Simpozijumu je moguća prezentacija proizvoda i tehničkih rješenja iz oblasti Energetske efikasnosti. Zainteresovani izlagači se pozivaju da kratak sadržaj prezentacije dostave do 1. septembra 2015. godine na e-mail adresu enef@etfbl.net.

Simpozijum o Energetskoj efikasnosti ENEF 2015 organizuju Elektrotehnički fakultet u  Banjoj Luci i Savez energetičara RS u saradnji sa LIR Evolucijom preko IPA Adriatic CBC projekta SMART INNO.