IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ PROGRAMSKI ODBOR ]

Počasni predsjednik Simpozijuma

Prof. dr Branko Dokić

Predsjednik Programskog odbora

Prof. dr Petar Matić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

Članovi Programskog odbora

Prof. dr Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Prof. dr Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Prof. dr Zdravko Milovanović, Mašinski fakultet Banja Luka
Prof. dr Petar Gvero, Mašinski fakultet Banja Luka
Prof. dr Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet Beograd
Prof. dr Predrag Petković, Elektronski fakultet Niš
Prof. dr Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Prof. dr Čedomir Zeljković, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Prof. dr Darko Marčetić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Prof. dr Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Prof. dr Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet Beograd
Prof. dr Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet Zagreb
Prof. dr Lidija Đokić, Arhitektonski fakultet Beograd
Prof. dr Biljana Antunović, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
Prof. dr Milenko Stanković, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
Prof. dr Sanda Midžić-Kurtagić, Mašinski fakultet Sarajevo
Doc. dr Saša Čvoro, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
Doc. dr Darija Gajić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
Doc. dr Mladen Knežić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Doc. dr Diana Stupar, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
Doc. dr Srđan Vasković, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Doc. dr Milovan Kotur, Mašinski fakultet Banja Luka
Doc. dr Bojan Knežević, Mašinski fakultet Banja Luka
Dragoljub Davidović, Savez energetičara RS, Banja Luka