IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ PREDAVANJA PO POZIVU ]

Prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić

Univerzitet u Beogradu
Arhitektonski fakultet
Beograd, Srbija

 

Prof. dr Slavko Krajcar

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb, Hrvatska