V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

PROGRAM

SRIJEDA, 26. APRIL 2023.
10:00 – 11:00 (do 16:00) Registracija učesnika (Lanaco, Veljka Mlađenovića bb)
11:00 – 12:00 Svečano otvaranje
12:00 – 12:30 Pauza za kafu
12:30 – 15:00 Predavanja po pozivu

 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SAVREMENOJ VISOKO ENERGETSKI UČINKOVITOJ ARHITEKTURI - REGULATIVA, INOVACIJE, PROJEKTI I OSTVARENJA
  (red. prof. art. Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)
 • PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U PODIZANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA
  (doc. dr Mileta Žarković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija)
 • AMONIJAK KAO BEZUGLJIČNI NOSILAC ENERGIJE U INDUSTRIJI I TRANSPORTU
  (izv. prof. dr. sc. Jakov Baleta, Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)
 • 15:00 – 16:00 Ručak (Lanaco, Veljka Mlađenovića bb)
  16:00 – 16:30 Prezentacije sponzora (Lanaco, Alumil)
  16:30 – 18:00 Tehnička sesija A (moderatori: prof. dr Darija Gajić i prof. dr Petar Matić)

  ČETVRTAK, 27. APRIL 2023.
  9:00 – 10:00 Registracija učesnika (Lanaco, Veljka Mlađenovića bb)
  10:00 – 11:30 Tehnička sesija B (prof. dr Biljana Antunović i prof. dr Petar Gvero)
  1:30 – 12:001 Kafe pauza
  12:00 – 13:30 Predavanja po pozivu
 • »Dekodiranje« cirkularnog kapaciteta zgrada
  (dr. Elma Durmišević, 4D architects Amsterdam, SGDF, GTB Lab)
 • Erasmus+ KA2 Elemend; Erasmus+ KA2 Kalcea
 • (prof. dr Platon Sovilj, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija)
 • Uticaj vegetacionih modularnih elemenata za zidove omotača na energetski bilans zgrade
  (vanredni prof. dr Budimir Sudimac, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija)
 • 13:30 – 15:00 Tehnička sesija C (prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin i doc. dr Milovan Kotur)
  17:00 – 18:00 Panel „Pejzaž zagađenja“, moderator: Isidora Karan, Istraživački centar za prostor, Banja Luka, (AGGF – studentski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića bb)
  18:00 Otvaranje putujuće izložbe „Green Design Biennale“ (AGGF – studentski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića bb)

  *Organizator zadržava pravo na izmjenu programa.