V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

VAŽNI DATUMI

  • 26.10.2022 - Prvi poziv za dostavljanje radova
  • 15.1.2023 12.2.2023 - Konačan rok za dostavljanje radova
  • 30.3.2023 - Rok za obavijest o rezultatima recenzije i odluke o prihvatanju rada za objavu rada na Konferenciji
  • 26. i 27.4.2023 - Konferencija (konačni program konferencije)
  • 28.4.2023 - Objavljivanje zbornika konferencije ENEF 2023
  •