V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

Naučno-stručni multidisciplinarni simpozijum ''Energetska efikasnost - ENEF 2023'' održaće se 26. i 27. aprila 2023. godine po peti put u organizaciji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te uz podršku Saveza energetičara Republike Srpske. ENEF 2023 će se održati u prostorijama pametne zgrade kompanije Lanaco.

Zainteresovani učesnici potrebno je da se prijave za učešće putem formulara na linku. Prijave za učešće se primaju do nedjelje, 23.4.2023.


Kotizacija:
150KM* - kotizacija po radu (za jednu osobu)
100KM* - kotizacija za prisustvo ostalih autora rada na konferenciji (po osobi)
100KM* - prisustvo na konferenciji bez učešća sa radom
Kotizacija obuhvata pristup svim predavanjima i tehničkim sesijama, ručak prvog dana organizovan na mjestu održavanja simpozijuma, i paket pratećeg štampanog materijala simpozijuma.


*U cijenu je uključen PDV.
Prilikom uplate iz inostranstva autori snose sve dodatne bankarske troškove i/ ili troškove prenosa sredstava u cjelosti (bank transfer fee). Ukoliko autor ima više radova, autor plaća kotizaciju po svakom radu pojedinačno.
Zaposleni i studenti sa Univerziteta u Banjoj Luci, kao i članovi programskog odbora su oslobođeni plaćanja kotizacije na konferenciji.


Uputstvo za uplatu kotizacije za učešće na simpozijumu je dostupno na linku.

 

Organizatori simpozijuma

 
 

Prethodna izdanja simpozijuma