V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

Naučno-stručni multidisciplinarani simpozijum ''Energetska efikasnost - ENEF 2023'' održaće se 26. i 27. aprila 2023. godine po peti put u organizaciji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te uz podršku Saveza energetičara Republike Srpske.

ENEF 2023 će se održati u prostorijama pametne zgrade kompanije Lanaco.

Mjesto održavanja konferencije: